Comedor

 

É un servizo prestado pola empresa Jardanay, unha empresa familiar da Coruña, dedicada á restauración para colectividades que ofrece unha xestión integral e personalizada dos comedores, incluíndo todas aquelas necesidades asociadas como é a limpeza ou, no caso dos colexios, a educación no tempo libre. Adáptanse a cada un, tanto se teñen instalacións propias para cociñar in situ coma se non as teñen e transportan a comida en quente que se prepara na súa cociña central.

Jardanay nace no ano 2000, cando o seu fundador Juan Antonio Vilar decidiu emprender o seu propio proxecto tras 15 anos de experiencia neste segmento da hostalaría. Hoxe en día, coa seguinte xeración familiar xa incorporada á empresa, Jardanay optou por conxugar os acenos de identidade da compañía – calidade, gusto caseiro e atención personalizada- coa profesionalización dun sector en continuo desenvolvemento tecnolóxico e operativo.

No noso colexio, o servizo préstase no horario que se detalla máis abaixo:

***PEND ACTUALIZAR PARA CURSO 2022/2023-En principio mantéñense os mesmos horarios que o curso pasado. O servizo de comedor terá diferentes quendas:

–13:30 – 14.10 h Infantil
– 14.:20 – 15:00 h Primaria (1º, 2º, 3º)
– 15:10 – 15:45 h Primaria (4º, 5, 6º) y ESO

Este servizo respectará os grupos burbulla e entre quendas os alumnos estarán en diferentes espazos sempre acompañados dun monitor.

Existen dous horarios de recollida, as 15:15 e as 16 horas, avisarase debidamente á monitora do horario escollido. E entregaranse só aos pais e ás persoas autorizadas polos mesmos, por escrito.

Saídas de comedor: en principio mantéñense as mesmas o curso pasado. Os horarios de saída serán a escoller entre:

-15:00 h Infantil (Entrada principal do colexio)

-15:30 h Infantil e Segunda quenda de comedor (Entrada principal do colexio)

-15:50 a 16 h. Infantil * (Porta principal) Primaria e ESO (Porta de abaixo) .* Os nenos de infantil con irmáns en primaria sairán xuntos por abaixo.

Tamén existe a posibilidade de que os nenos sexan entregados a los monitores de actividades extra escolares se estas comezan a continuación do comedor e son as organizadas pola ANPA.

PRAZOS PARA A INSCRICIÓN DO SERVIZO:

  • O período para poder realizar altas de fronte ao comezo de curso esténdese desde o 01 de xullo ata o 21 de agosto, ambos inclusive. Para o resto do curso, o período para poder realizar novas altas, baixas ou modificacións finalizará o día 26 do mes anterior e estas terán efecto exclusivamente o día 1 do mes seguinte (exemplo: si se solicita a modificación con data 29 de outubro para o 1 de novembro, estaría fóra de prazo e tería efectos para o 1 de decembro).
  • É imprescindible que o alumnado con algún tipo de dieta especial (alerxias e intolerancias alimentarias ou dietas por motivos relixiosos) encher adicionalmente o formulario de Dietas especiais que atoparán nesta plataforma no menú da esquerda despois de encher e enviar o presente formulario. Se o formulario está correctamente rexistrado, recibirase unha copia da solicitude á dirección de correo electrónico indicada no mesmo.
  • Non se poderán comunicar altas, baixas ou modificacións de uso de servizo por ningunha outra vía diferente ao formulario web (teléfono, correo electrónico, etc.).
  • Lembramos que para autorizar a recollida do alumnado por persoas diferentes aos seus titores/ as, débese cubrir a pestana «Persoas autorizadas para a recollida do alumnado».
  • En caso de altas no servizo de comedor, lembramos que o enchemento do formulario implica unha solicitude de praza pero non a confirmación definitiva. Cando o usuario sexa aceptado, a confirmación recibirase por correo electrónico á mesma dirección indicada no formulario.
  • Todas as altas, modificacións e baixas terán efecto desde o día 1 do mes ao que se refiran. Coas excepcións de principio de curso, fin de curso e cando finalice o período de adaptación (só para alumnos de 4º de Educación Infantil).
  • Lembramos que é obrigatorio ser socio da ANPA para facer uso do servizo de comedor. O alta ou renovación do servizo realizarase a través da nosa páxina web cada curso escolar cubrindo os correspondentes formularios.

Para iso deberase: • Acceder á web www.jardanay.es e picar na apartado “área clientes” para seleccionar CPI CASTRO BAXOI • Introducir as seguintes claves:

-Usuario: castrobaxoi
-Contrasinal: comedores2022

Para o curso escolar 2022/2023 feixe click na seguinte ligazón: https:// jardanaycomedores.es/

COMO USAR O SERVIZO DE FORMA ESPORÁDICA?  Deberase avisar ao teléfono do coordinador/a 600 056 886 ou á oficina, antes das 09:00 do día no que se fose a facer uso do comedor. Os pais dos nenos e nenas esporádicos con algún tipo de alerxia ou intolerancia alimentaria deberán avisar cun mínimo de dous días de antelación.

COMO DAR DE BAIXA A UN ALUMNO/A Ou MODIFICAR As CONDICIÓNS DE USO DO SERVIZO? ( P.ex. pasar da modalidade fixa 2 días, á fixa 4 días) Débese cubrir o formulario electrónico correspondente antes do día 26 do mes anterior en que tivese que facer efecto. Non se poderán comunicar baixas ou modificacións de uso de servizo por ningunha outra vía (telefónica, correo electrónico, etc.) nin terán efecto as realizadas fóra de prazo.

DIETAS E ALERXIAS ALIMENTARIAS
Dieta branda: avisarase ao teléfono do coordinador/a ou á oficina antes das 9:00 da mañá.
Alerxias ou intolerancias alimentarias (ex. enfermidade celíaca): é imprescindible encher o formulario web e facilitar a documentación requirida. Enviarase un mail de confirmación autorizando a incorporación.

 FORMA DE PAGO
• Sempre mediante domiciliación bancaria, os días 15 de cada mes.
• Os alumnos/ as esporádicos/ as de habelos, pagarán “in situ” a través do sistema de vales.
• A ausencia e non uso dos servizos comedor/madrugadores NON exime do pago da cota.


. DESCONTOS: Cando existan dous irmáns acudindo ao comedor, existirá un desconto do 10% para a modalidade máis económica. Se son tres ou máis irmáns, o desconto será do 12% tamén nas modalidades máis económicas. A modalidade esporádica non ten descontos.

Este servizo préstase en varias modalidades para escoller polo usuario:
Fixo: acode todos os días.
Fixo descontinuo: acode fixo pero non todos os días da semana.
Esporádico: Acode ocasionalmente. Neste caso tamén é necesario cumprimentar o impreso de matrícula (requirimentos do seguro). Deberase avisar á oficina (981 12 66 27), antes das 09:00 horas do día no que fóra a facer uso do comedor. En caso de nenos alérxicos ou intolerantes o aviso ha de ser con dous días de antelación.

TARIFAS DO SERVIZO:

MODALIDADES PREZO
Fixo mensual. 83,44 €
Fixo 4 dias 68,48 €
Fixo 3 días 51,88 €
Fixo 2 días 34,77 €
Fixo 1 día 17,50 €
Esporádico 5,90 €

No caso de que os usuarios non sexan socios da ANPA cobrarase unha matrícula por usuario de 18€.

*Na sección de Formularios desta web pode descargar o díptico coa información detallada do servizo, asi como os criterios de acceso.

Tarifa bonificada pola pertenza da nosa asociación á Federación de Anpas.

MÁIS INFORMACIÓN E CONTACTO
OFICINAS JARDANAY: Menéndez Pelayo 12, 1ºIzda • A Coruña • Tel. 981 12 66 27 (Horario: de 8:00 h. a 18:00 h) • comedor@jardanay.es | www.jardanay.es COORDINADOR: Tel. 600 056 886