Mañanceiros

É un servizo prestado pola empresa Jardanay En horario de 7:30 a 8:30, na aula onde se sitúa o comedor.

PRAZOS PARA REALIZAR A INSCRICIÓN:

  • O período de inscrición é dende o día 15 de xullo ata o 30 de agosto. Pódese solicitar praza tanto desde principio de curso como para o 1 de outubro.
  • O período para poder realizar novas altas ou modificacións finalizará o día 26 do mes anterior da data de baixa ou modificación (exemplo: se se solicita a modificación con data 29 de outubro para o 1 de novembro, estaría fóra de prazo e tería efectos para o 1 de decembro).
  • Para que o alta, baixa ou modificación de servizos de madrugadores sexa válida debe cumprir todos os requisitos de admisión. O seu incumprimento pode determinar a falta de efectos da solicitude, sen que sexa preciso requirimento de corrección. Se fose o caso, poderíase tomar como data de solicitude cando se cumpran todos os requisitos.
  • Se o formulario está correctamente rexistrado, recibirase unha copia da solicitude á dirección de correo electrónico indicada no mesmo.
  • Non se poderán comunicar altas, baixas ou modificacións de uso de servizo por ningunha outra vía diferente ao formulario web (teléfono, correo electrónico, etc.).
  • Todas as altas, modificacións e baixas terán efecto desde o día 1 do mes ao que se refiran. Coas excepcións de principio de curso, fin de curso e cando finalice o período de adaptación -só para alumnos de 4º de Educación Infantil.

Lembramos que é obrigatorio ser socio da ANPA para facer uso dos servizos de madrugadores e comedor. O alta ou renovación do servizo de madrugadores realizarase a través da nosa páxina web cubrindo os correspondentes formularios.

Para iso deberase: • Acceder á web www.jardanay.es e picar na apartado “área clientes” e seleccionar CPI CASTRO BAXOI • Introducir as seguintes contrasinal:
-Usuario: castrobaxoi
-Contrasinal: comedores2023

Para o curso escolar 2023/2024 feixe click na seguinte ligazón: https:// jardanaycomedores.es/

Unha vez dentro da zona privada, os diferentes formularios aparecerán na parte esquerda da pantalla. Se o formulario está correctamente rexistrado, recibirase unha copia da solicitude á dirección de correo electrónico indicada no mesmo. A pesar de que a inscrición se realizará por medios electrónicos, poderase acudir á oficina da ANPA ou ás oficinas de Jardanay no caso de que se teña problemas para cumprimentala.

Este servizo préstase en varias modalidades para escoller polo usuario:
Fixo: acode todos os días.
Fixo descontinuo: acode fixo pero non todos os días da semana.
Esporádico: Acode ocasionalmente. Neste caso tamén é necesario cumprimentar o impreso de matrícula (requirimentos do seguro). En caso de saber que o usuario vai necesitar o servizo con anterioridade farao polos leitos rutineiros avisando ao teléfono do servizo cun día de antelación. En caso de necesidade imprevista cumprimentarase no momento de deixar ao niñ@ no servizo.

TARIFAS DO SERVIZO

PREZO CON almorzo SEN almorzo
5 días/semana 49,53 € 45,12 €
4 días/semana 39,61 € 36,10 €
3 días/semana 29,71 € 27,07 €
2 días/semana 19,81 € 18,05 €
1 día/semana 9,90 € 9,036 €
Esporádicos 3,43 € 3,16 €

No caso de que os usuarios NON sexan socios da ANPA cobrarase unha matrícula por usuario de 18€.

FORMA DE PAGO:
• Sempre mediante domiciliación bancaria, o día 15 de cada mes.

• Os alumnos/ as esporádicos pagarán “in situ” a través do sistema de vales.
• A ausencia e non uso dos servizos comedor/madrugadores non exime do pago da cota.
• Cando existan dous irmáns utilizando os nosos servizos, existirá un desconto do 10% para a modalidade máis económica. Se son tres ou máis irmáns, o desconto será do 12% tamén nas modalidades máis económicas. A modalidade esporádica non ten descontos.

*Na sección de Formularios desta web pode descargar o díptico coa información detallada do servizo.

Teléfono para contactar directamente coas monitoras do servizo: 600 056 886, só estará dispoñible no horario que se presta o servizo.

MÁIS INFORMACIÓN E CONTACTO
OFICINAS JARDANAY: Menéndez Pelayo 12, 1ºIzda • A Coruña • Tel. 981 12 66 27 (Horario: de 8:00 h. a 18:00 h) • comedor@jardanay.es | www.jardanay.es COORDINADOR: Tel. 600 056 886