Comedor

 

É un servizo prestado pola empresa Jardanay, unha empresa familiar da Coruña, dedicada á restauración para colectividades que ofrece unha xestión integral e personalizada dos comedores, incluíndo todas aquelas necesidades asociadas como é a limpeza ou, no caso dos colexios, a educación no tempo libre. Adáptanse a cada un, tanto se teñen instalacións propias para cociñar in situ coma se non as teñen e transportan a comida en quente que se prepara na súa cociña central.

Jardanay nace no ano 2000, cando o seu fundador Juan Antonio Vilar decidiu emprender o seu propio proxecto tras 15 anos de experiencia neste segmento da hostalaría. Hoxe en día, coa seguinte xeración familiar xa incorporada á empresa, Jardanay optou por conxugar os acenos de identidade da compañía – calidade, gusto caseiro e atención personalizada- coa profesionalización dun sector en continuo desenvolvemento tecnolóxico e operativo.

No noso colexio, o servizo préstase en horario de 13:50 a 16 hs na aula onde se sitúa o comedor.

Existen dous horarios de recollida, as 15:15 e as 16 horas, avisarase debidamente á monitora do horario escollido. E entregaranse só aos pais e ás persoas autorizadas polos mesmos, por escrito.

Tamén existe a posibilidade de que os nenos sexan entregados a los monitores de actividades extra escolares se estas comezan a continuación do comedor e son as organizadas pola ANPA.

Para as inscricións (Altas, Renovacións ou Baixas) correspondente ao curso escolar 2019/2020 deste Servizo feixe click na seguinte ligazón:

https://jardanaycomedores.es/castrobaxoi/wp-login.php?itsec-hb-token=panel&redirect_to=https%3A%2F%2Fjardanaycomedores.es%2Fcastrobaxoi%2F

COMO DAR DE ALTA A UN ALUMNO/A?

Lembramos que é obrigatorio ser socio da ANPA para facer uso dos servizos de comedor. O alta ou renovación do servizo de comedor realizarase a través da nosa páxina web cubrindo os correspondentes formularios. Para iso deberase: • Acceder á web www.jardanay.es e picar na apartado “área clientes” para seleccionar CPI CASTRO BAXOI • Introducir as seguintes claves: 

-Usuario: castrobaxoi 

-Contrasinal: Comedores-2020 

Unha vez dentro da zona privada, os diferentes formularios aparecerán na parte esquerda da pantalla.  Se o formulario está correctamente rexistrado, recibirase unha copia da solicitude á dirección de correo electrónico indicada no mesmo. A pesar de que a inscrición se realizará por medios electrónicos, poderase acudir á oficina da ANPA ou ás oficinas de Jardanay no caso de que se teña problemas para cumprimentala.

COMO USAR O SERVIZO DE FORMA ESPORÁDICA? Deberase avisar ao teléfono do coordinador/a 600 056 886 ou á oficina, antes das 09:00 do día no que se fose a facer uso do comedor. Os pais dos nenos e nenas esporádicos con algún tipo de alerxia ou intolerancia alimentaria deberán avisar cun mínimo de dous días de antelación.

COMO DAR DE BAIXA A UN ALUMNO/A Ou MODIFICAR As CONDICIÓNS DE USO DO SERVIZO? ( P.ex. pasar da modalidade fixa 2 días, á fixa 4 días) Débese cubrir o formulario electrónico correspondente antes do día 26 do mes anterior en que tivese que facer efecto. Non se poderán comunicar baixas ou modificacións de uso de servizo por ningunha outra vía (telefónica, correo electrónico, etc.) nin terán efecto as realizadas fóra de prazo.

DIETAS E ALERXIAS ALIMENTARIAS • Dieta branda: avisade ao teléfono do coordinador/a ou á oficina antes das 10:00 da mañá. • Alerxias ou intolerancias alimentarias ( p.ex. enfermidade celíaca): haberá que cubrir o formulario electrónico correspondente no momento da inscrición achegando informe médico. Imprescindible avisar cun mínimo de cinco días de antelación ao comezo do servizo.

FORMA DE PAGO • Sempre mediante domiciliación bancaria, nos 15 primeiros días do mes (salvo nos meses de setembro e outubro que será a finais). • No caso de altas extraordinarias, o recibo pasarase no mes seguinte ao enchemento do formulario electrónico de inscrición. O importe calcularase en proporción aos días que se faga uso do servizo. • Os alumnos/ as esporádicos pagarán “in situ” a través do “sistema de vales”. • A ausencia do comedor non exime do pago da cota.

Tarifas.

Modalidade Prezo
Fixo mensual. 79,97 €
Fixo 4 dias 65,64 €
Fixo 3 días 49,72 €
Fixo 2 días 33,33 €
Fixo 1 día 16,77€
Esporádico 5,75 €

No caso de que os usuarios non sexan socios da ANPA cobrarase unha matrícula por usuario de 18€.

O pago realizarase, en caso dos fixos, por domiciliación bancaria.

Os usuarios esporádicos realizarán o pago en man ás monitoras no momento da entrega do neno.

En caso de ser usuarios varios irmáns a familia será beneficiaria dun 10% para a modalidade menos onerosa. En caso de ser tres ou máis os usuarios o desconto será do 12% tamén nas modalidades menos onerosas.

A modalidade de esporádicos non ten descontos.

Tarifa mensual, sen ter en conta o número de días lectivos, será sempre a mesma cuota ao estar prorrateados o total de meses do curso académico.


Tarifa bonificada pola pertenza da nosa asociación á Federación de Anpas.